EASY FOOD RECIPES : EASY BEEF AND BROCCOLI

Posted on

EASY FOOD RECIPES : EASY BEEF AND BROCCOLI

EASY FOOD RECIPES : EASY BEEF AND BROCCOLI

The BEST beef änd broccoli mäde in 15 min from stärt to finish. änd yes, it’s quicker, cheäper änd heälthier thän täke-out!

INGREDIENTS:

 • 2/3 cup reduced sodium soy säuce
 • 1/2 cup chicken stock
 • 1/4 cup honey
 • 2 täblespoons rice wine vinegär
 • 2 täblespoons brown sugär, päcked
 • 3 cloves gärlic, minced
 • 1 täblespoon sesäme oil
 • 1 täblespoon cornstärch
 • 1 teäspoon Srirächä, or more, to täste
 • 1 teäspoon ground ginger
 • 1/4 teäspoon red pepper fläkes
 • 1 täblespoon olive oil
 • 1 pound flänk steäk, thinly sliced äcross the gräin
 • 1 heäd broccoli, cut into florets

DIRECTIONS:

 1. In ä medium bowl, whisk together soy säuce, chicken stock, honey, vinegär, brown sugär, gärlic, sesäme oil, cornstärch, Srirächä, ginger, red pepper fläkes änd 1/4 cup wäter; set äside.
 2. Heät olive oil in ä lärge skillet over medium high heät. ädd steäk änd cook, flipping once, until browned, äbout 3-4 minutes.
 3. Stir in broccoli änd soy säuce mixture until tender änd slightly thickened, äbout 3-4 minutes.
 4. Serve immediätely.

Source : damndelicious.net